Tư vấn xây dựng Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông cốt thép. Gửi cho các bạn làm trong nghề ép cọc bê tông Trình tực thi công và nghiệm thu ép cọc bê tông cốt thép.

19/01/2018 admin 89 0

1. Thiết kế, thẩm định và phê duyệt cọc: Bao gồm thiết kế số đài cọc, số lượng cọc/đài cọc, vị trí cọc, chiều dài, kết cấu và kích thước cọc. Quá trình này do đơn vị tư vấn tính toán, thiết kế - dựa theo tài liệu khảo sát địa hình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các tài liệu khác có liên quan.

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

Căn cứ vào tùy công trình, TVTK sẽ tính toán sức chịu tải của cọc để lựa chọn chiều dài ép và lực ép tương ứng. Quá trình này được tính toán sơ bộ, làm cơ sở phê duyệt dự án. Thiết kế chi tiết cọc sẽ được đưa ra sau khi có kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc.

2. Ép thí nghiệm nén tĩnh cọc (hay còn gọi là thí nghiệm cọc ép): nhằm xác định sức chịu tải của cọc. Mục đích để xác định việc tính toán của TVTK đã phù hợp hay chưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về thiết kế cọc. Các bạn có thể tham khảo Tiêu chuẩn TCXDVN 269:2002 “Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục” để nắm thêm thông tin.

Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc được lập dự toán riêng theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc theo đề cương được tổ chức tư vấn thiết kế chấp thuận. Chi phí công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Về nguyên tắc chủ đầu tư thanh toán chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc cho đơn vị tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc. Trường hợp trong hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã thoả thuận giá hợp đồng bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc thì việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

3. Đúc cọc và ép đại trà: Do nhà thầu xây dựng triển khai sau khi có ý kiến của TVTK về thiết kế chi tiết cọc.

4. Trong quá trình sẽ có các bước thi công - nghiệm thu. Bao gồm:

a) Giai đoạn nén tĩnh cọc:

- Đơn vị thực hiện công tác nén tĩnh cọc ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công xây dựng (tùy theo từng dự án).

- Xây dựng và phê duyệt đề cương nén tĩnh trước khi tiến hành nén thí nghiệm;

- Nghiệm thu cọc thí nghiệm (cọc thử);

- Báo cáo kết quả bằng văn bản sau khi hoàn thành các công việc thí nghiệm nén tĩnh cọc.

b) Giai đoạn ép cọc đại trà:

- Nghiệm thu cọc đúc;

- Ép đại trà (có sơ đồ ép và lý lịch ép từng cọc).

- Nghiệm thu công tác ép cọc (còn gọi là Biên bản nghiệm thu công việc ép cọc).

Biên bản Nghiệm thu công trình thi công ép cọc bê tông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

Điện Biờn Phủ, ngày 5 thỏng 7 năm 2010
BIấN BẢN SỐ: 1-NLV/NB
NGHIỆM THU NỘI BỘ CễNG VIỆC XÂY DỰNG

Cụng trỡnh: Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ chi nhỏnh Ngõn hàng No&PTNT thành phố Điện Biờn Phủ
Hạng mục: Nhà làm việc 4 tầng
Địa điểm xõy dựng: Số 546 - Đường 7/5 - Thành phố Điện Biờn Phủ - tỉnh Điện Biờn
1. Đối tượng nghiệm thu: Sản xuất cốt thộp, cốp pha cọc BTCT đỳc sẵn 25x25cm
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Kỹ thuật thi cụng của nhà thầu: Cụng ty TNHH XD&TM Thỏi Sơn
- ễng: Bựi Tiến Dũng Chức vụ: Kỹ thuật thi cụng
b) Đại diện đội thi cụng
- ễng: Nguyễn Hữu Trỡnh Chức vụ: Đội trưởng
- ễng: Đoàn Năng Thỏp Chức vụ: Cỏn bộ kỹ thuật

3. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Từ: 7h30 phỳt, đến 8h30 phỳt cựng ngày.
Tại: hiện trường cụng trỡnh đang thi cụng xõy dựng.
4. Đỏnh giỏ cụng việc xõy dựng do đội thi cụng thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Hồ sơ TKBVTC và TK sửa đổi đó được phờ duyệt.
- Hồ sơ dự thầu và hợp đồng xõy dựng;
- Cỏc tài liệu thớ nghiệm, kết quả thớ nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;
- Cụng tỏc chuẩn bị để triển khai cụng việc xõy dựng tiếp theo: Đạt yờu cầu.
- Tiờu chuẩn, quy phạm được ỏp dụng: Cỏc tiờu chuẩn thi cụng hiện hành.
b) Về chất lượng cụng việc xõy dựng do đội thi cụng thực hiện:
- Đối chiếu với thiết kế, tiờu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyờn mụn và yờu cầu kỹ thuật của cụng trỡnh xõy dựng cú liờn quan đến đối tượng nghiệm thu: Bảo đảm yờu cầu kỹ thuật, đạt yờu cầu thiết kế.
c) Cỏc ý kiến khỏc: Khụng
5. Kết luận:
- Đồng ý nghiệm thu cụng việc xõy dựng do đội thi cụng đó thực hiện.

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP                                                                               ĐỘI THI CÔNG

             Dương Văn Nam                                                                                             Dương Công Hoan

 

Bảng báo giá dịch vụ ép cọc bê tông mới nhất 2019

Loại thép Thiết diện Mác bê tông Chiều dài Đơn giá
Chủ Thái Nguyên Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 140.000/m
Chủ Đa hội Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 115.000/m
Việt Đức, Việt Úc Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 140.000/m
Chủ Đa hội Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 160.000/m
Chủ Thái Nguyên Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 195.000/m
Việt Đức, Việt Úc Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 190.000/m

( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình) ( khái niệm Mác bê tông là gì đã được nêu ở trên )

Giá ép cọc bê tông Hà Nội

Công trình Đơn giá thi công
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≥ 300m 40.000 - 50.000 VNĐ/md
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≤ 300m ( giá khoán gọn không tính theo md) 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình

(Báo giá trên phụ thuộc thực tế mặt bằng)

Ép cọc bê tông với các loại cọc như: 250x250; 300x300 bằng máy ép thuỷ lực, công nghệ mới, hiệu quả cao, chất lượng tốt. Tải trọng 40 tấn, 60 tấn, 70 tấn, 80 tấn

- Ép cọc trên mọi địa hình phức tạp, mọi khu vực tại thành phố Hà Nội và tỉnh Miền Bắc

Ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép tải

STT Nội Dung Báo Giá ĐVT Khối Lượng Đơn Giá Ghi Chú
I Công trình tính theo mét (Trên 600md)
1 Ép cọc BTCT 200x200 md 600 60.000đ Trở lên
2 Ép cọc BTCT 250x250 md 600 80.000đ Trở lên
3 Ép cọc BTCT 300x300 md 600 100.000đ Trở lên
II Công trình tính lô khoán (Từ 300 đến 600md)
1 Ép cọc BTCT 200x200 CT 300-599 28.000.000đ Trọn gói
2 Ép cọc BTCT 250x250 CT 300-599 35.000.000đ Trọn gói
3 Ép cọc BTCT 300x300 CT 300-599 40.000.000đ Trọn gói
III Công trình tính lô khoán (Dưới 300md)
1 Ép cọc BTCT 200x200 CT 50-299 22.000.000đ Trọn gói
2 Ép cọc BTCT 250x250 CT 50-299 25.000.000đ Trọn gói
3 Ép cọc BTCT 300x300 CT 50-299 30.000.000đ Trọn gói

- Giá bao gồm: Vận chuyển máy móc thiết bị đến công trình, que hàn bản táp nối đầu cọc (Loại phổ thông theo từng chủng loại cọc), nhân công ép cọc.

- Giá trên không bao gồm: Thuế VAT 10%, đào móng, giải phóng mặt bằng…

- Bảng báo giá trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Số 16 Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội
Số điện thoại: 0333532288 Holine: 0965243226
Email: Luancon_hatay@yahoo.com Website: http://epcocbetonggiare.com.vn
 
Quy trình của ép cọc bê tông Tại Cty chúng tôi:
+ Qúy khách gửi thư hoặc gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu
+ Chúng tôi đến công trình hoặc có thể báo giá trực tiếp qua mail or điện thoại
+ Thống nhất từ hai bên, chúng tôi bắt đầu triển khai công trình
+ Sau khi nghiệm thu và thanh toán xong quý khách nghiệm thu công trình
+ Chúng tôi sẽ bảo hành theo cam kết ban đầu
Rất mong được hợp tác với Quý khách:
LIÊN HỆ VĂN PHÒNG ÉP CỌC BÊ TÔNG ĐỂ TƯ VẤN BÁO GIÁ TRỌN GÓI
 

Gửi bình luận

   

Tin khác

Bảng báo giá

Đối tác

Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty cổ phần Thăng Long

Gọi trực tiếp cho chúng tôi

0333532288